Rustfri stangstål

Bearbejdningsegenskaber og ensartethed i materialet er parametre Damstahl prioritere højt. Materialerne skal kunne tilgå en løbende produktion uden at der bruges unødvendigt meget tid på ændringer i opsætningen af den enkelte maskine, og derved give den laveste mulige emnepris.

 

Rundt stangstål fra Damstahl besidder disse egenskaber og giver mange af vore kunder muligheder for at optimere deres produktion. Damstahl hjælper gerne med forslag til værktøjsvalg og opsætning af maskiner til brug for en serieproduktion, dette er i tæt samarbejde med vores primære leverandør af rundt stangstål, UGITECH (Frankrig).

 

Gennemgående for alt stangstål leveret fra Damstahl er at det kan leveres med certifikat og at stålet opfylder gældende EN normer.

 

 

 

 

 

 

 
 
Rustfri stangstål
</